Σε όλο τον κόσμοUSAMLS- EastColumbus Crew football songs
Yellow and Black football scarf

157 Columbus Crew Songs & Football Chants

940 We Love You We Love Columbus Λίστα αναπαραγωγής
2140 Columbus Till I Die Through thick and thin... Λίστα αναπαραγωγής
2207 Ole Nice and simple Λίστα αναπαραγωγής
3707 We Shall Not Be Moved No, not budging... Λίστα αναπαραγωγής
4169 Dale Oh! Hypnotic chant... Λίστα αναπαραγωγής
 
5185 We'll Be Coming Watch out here we come... Λίστα αναπαραγωγής
7084 We Hate Chicago Against DC United Λίστα αναπαραγωγής
13884 Massive Our self explanatory status as the most MASSIVE club
14117 You Are My Rogers Robbie Rogers
14173 Ekpo Sung for our Nigerian midfielder
  Premier League Betting
14229 TFC - That Is It For the scum. Tune of Jesus Christ Superstar
14565 BMO Is Never Full Sung at Toronto
14573 Hejduk Bounce To the tune of "When Johnny Comes Marching Home"
14684 Toronto FC Since travelling is the only thing they do well
14781 Viva Guillermo Viva Guillermo
  Premier League Betting

Σχόλια

25,000+ Chants in your pocket!

App Store Android Market

FIFA and PES Chant Packs

FanChants FIFA 2014 football songs and PES 2014 soccer chants compatible with xBox and Playstation consoles.